Giáo Trình Điều Hành Windows 2003

Tác giả : Lê Tự Thanh
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 28.06 MB
  • Số trang : 226
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 746
  • Đọc trên điện thoại :
Windows Server 2003 là một hệ điều hành mạng rất mạnh và nổi tiếng của hãng Microsoft. Hiện nay Windows Server 2003 được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống mạng của nhiều Công ty, Xí nghiệp...
So với các hệ điều hành mạng khác của Microsoft như Windows NT, Windows Server 2000 thì hệ điều hành Windows Server 2003 cung cấp nhiều tính năng nổi bật hơn hẳn và rất thuận tiện cho người quản trị mạng.
Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho sinh viên có thể nắm bắt và triển khai ngay một nạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003 cũng như cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server... Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - Hàn phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản “Giáo trình Windows Server 2003”. Giáo trình gồm 5 chương, cụ thể như Sâu:
Chương 1: Giới thiệu Hệ điều hành Windows Server 2003
Chương 2: Cài đặt và thiết lập cấu hình Windows Server 2003
Chương 3: Quản lý Windows Server 2003
Chương 4: Windows Server 2003 và mạng máy tính
Chương 5: Active Directory
Sau khi nghiên cứu giáo trình này sinh viên có thể nắm vững các khái niệm chính cũng như những dịch vụ mạng cơ bản và thông dụng. Đặc biệt thông qua các bài tập thực hành. Giáo trình hệ điều hành mạng Windows Server 2003 hy vọng đáp ứng được phần nào các mục tiêu đề ra.