Giáo trình enzyme

Tác giả : Đỗ Quý Hai
  • Lượt đọc : 223
  • Kích thước : 0.92 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 976
  • Đọc trên điện thoại :
1. Enzyme-Mở đầu
2. Phương pháp nghiên cứu enzyme
3. Cách gọi tên và phân loại enzyme
4. Cấu trúc phân tử enzyme
5. Tính đặc hiệu của enzyme
6. Cơ chế tác dụng của enzyme
7. Động học Enzyme
8. Sinh học enzyme
9. Công nghệ enzyme và ứng dụng
Tham gia đóng góp