Giáo trình kỹ thuật thi công I

Tác giả : Lê Khánh Toàn
  • Lượt đọc : 112
  • Kích thước : 1.95 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 40
  • Số lượt xem : 425
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN I. CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT
Chương I. Khái niệm chung về công tác đất
Chương II. Xác định khối lượng công tác đất
Chương III. Công tác chuẩn bị và phục vụ thi công phần ngầm công trình
Chương IV. Kỹ thuật thi công đất
Chương V. Thi công đắp đất
Chương VI. Thi công đóng cọc và ván cử
Chương VII. Thi công nổ mìn trong xây dựng

PHẦN II. CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI
Mở đầu
Chương VIII. Công tác ván khuôn cột chống và sàn thao tác
Chương IX. Công tác cốt thép
Chương X. Công tác bê tông