Giáo trình tổ chức sản xuất

  • Lượt đọc : 425
  • Kích thước : 1.88 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 398
  • Số lượt xem : 2.190
  • Đọc trên điện thoại :
Quản trị sản xuất là một trong những chức năng quan trọng trong quản trị doanh nghiệp.

Quản trị sản xuất và cụ thể là tổ chức sản xuất có tác động trực tiếp đến việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Doanh nghiệp (vốn, tài sản, sức lao động....) và đến việc cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng. Đáp ứng được nhu cầu vì hiệu quả kinh tế trong một thị trường luôn biến động.

Giáo trình Tổ chức sản xuất được biên soạn nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học tập cho các học sinh ngành cơ khí và điện trong việc trang bị kiến thức quản trị kinh doanh. Ngoài ra nó cũng trang bị cho các nhà quản trị tương lại những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cần thiết trong công tác tổ chức và quản trị sản xuất.

Ngoài ra, giáo trình cũng đề cập đến lĩnh vực tổ chức và kiểm soát sản xuất và một số lĩnh vực kiểm soát nhân sự - tài chính nhằm đưa ra các quyết định Quản trị trong chức năng sản xuất đúng đắn, hợp lý.

Khoa học quản lý nói chung và quản lý sản xuất nói riêng trong đó có tổ chức sản xuất đang phát triển mạnh mẽ và rất nhanh, do đó có nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa nắm bắt được hết. Nhóm biên soạn rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn đọc và các đồng nghiệp để giáo trình được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.