Giáo trình thực tập qua ban hàn

Tác giả : Phạm Xuân Hồng
  • Lượt đọc : 125
  • Kích thước : 9.38 MB
  • Số trang : 43
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 98
  • Số lượt xem : 959
  • Đọc trên điện thoại :
Để góp phần đào tạo một đội ngũ công nhân lành nghề cho các chuyên ngành Sửa chữa, khai thác thiết bị cơ khí ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện nay, là một sự cố gắng lớn của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường trung học chuyên nghiệp nhằm từng bước thống nhất nội dung dạy và học ở các trường THCN trên toàn quốc.

Giáo trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được giảng dạy ở các trường kết hợp với những nội dung mới nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ trong ngành sửa chữa và khai thác thiết bị cơ khi thuộc hệ đào tạo.

Nội dung chi tiết của giáo trình do nhiều nhà giáo có kinh nghiệm giảng dạy biện soạn. Giáo trình được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bổ nhiều sung kiến thức mới và biên soạn theo quan điểm mở, nghĩa là đề cập những nội dung cơ bản, chủ yếu để tuỳ theo các ngành nghề đào tạo mà các trường có thể tự điều chỉnh cho phù hợp và không trái với quy định của chương trình và khung đào tạo THCN.

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc giáo trình Thực tập qua Ban Hàn . Hệ đào tạo trung học công nghiệp, dùng cho nghành học Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí do tập thể Ban Gia công nóng trường THCN Hà Nội biên soạn - Chủ biên Kỹ sư cơ khí Phạm Xuân Hồng,

Tuy tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng chương trình chắc chắn sẽ không tránh được những thiết sót, rất mong nhận được sự góp ý của các trường và bạn đọc để giáo trình được biên soạn tiếp hoặc tái bản lần sau có chất lượng tốt hơn.