Giáo trình thiết bị đầu cuối

Tác giả : Chu Khắc Huy
  • Lượt đọc : 251
  • Kích thước : 4.81 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 186
  • Số lượt xem : 1.391
  • Đọc trên điện thoại :
Trong phạm vi giáo trình này, chúng tôi mong muốn giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các thiết bị đầu cuối viễn thông: cách sử dụng, cấu trúc, sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của một số loại thiết bị đầu cuối thông dụng. Toàn bộ giáo trình được trình bày trong 5 chương:

Chương 1: Thiết bị đầu cuối điện thoại
Chương này giới thiệu các đặc trưng và đặc điểm của nguồn thông tin (âm thanh, tiếng nói...) và những vấn đề về chức năng, nguyên lý hoạt động của máy điện thoại.
Chương 2: Thiết bị điện báo truyền chữ Đưa ra khái niệm về diện báo truyền chữ cùng sơ đồ nguyên lý của một loại máy điện báo truyền chữ.
Chương 3: Thiết bị truyền ảnh tĩnh FAX
Đề cập tới nguyên lý truyền ảnh tĩnh cùng sự phát triển của kỹ thuật máy FAX Giới thiệu sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của máy FAXG3.
Chương 4: Thiết bị đầu cuối số liệu
Chương này giới thiệu các sơ đồ khối cùng nguyên lý hoạt động của một số thiết bị đầu cuối số liệu như: màn hình, máy in, bài phim. bộ nhớ, thiết bị đường dây thuê bao không đối xứng ADSL...
Chương 5: Thiết bị đầu cuối vỏ tuyến
Đề cập tín các vấn đề về thiết bị đấu cuối vô tuyển nhục sơ đồ khỏi, nguyên lý hoạt động của các máy điện thoại kéo dài, máy di động, máy vô tuyến số di động... cùng với các chức năng cơ bản của chúng.

Nội dung của giáo trình dựa trên các yêu cầu thực tế và các tài liệu tham khảo về thiết bị đầu cuối. Tuy nhiên, do số lượng các thiết bị đầu cuối trải rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nên trong quá trình biển soạn không thể tính được những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả

Xin chân thành cảm ơn!