Giáo trình toán ứng dụng trong tin học

Tác giả : Bùi Minh Trí
  • Lượt đọc : 210
  • Kích thước : 3.55 MB
  • Số trang : 273
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 107
  • Số lượt xem : 1.120
  • Đọc trên điện thoại :
Tin học có nội dung chủ yếu là thu thập, lưu giữ và xử lý các thông tin được rời rạc hóa trên máy tính bằng cách thiết lập ra các công cụ đặc biệt.
Một trong các công cụ đó là Toán học rời rạc. Người ta sử dụng Toán học rời rạc khi cần đếm các phần tử, nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc, phân tích các quá trình hữu hạn.
Những nội dung chính đề cập trong giáo trình này là : Tập hợp và quan hệ, suy luận toán học, quy nạp và đệ quy, tính toán ma trận, đại số logic, lý thuyết đồ thị và độ phức tạp tính toán. Ngoài ra những kiến thức và phương pháp toán học không thể thiếu được trong tin học ứng dụng : Tính toán và xác suất Phương pháp tính. Để tránh trùng lặp và cồng kềnh, giáo trình không đi sâu vào việc xét những nội dung toán học đã được trình bày ở chương trình toán phổ thông như : hàm số, đạo hàm và tích phân của hàm số, giải phương trình cấp 1, cấp 2 và hệ phương trình đại số tuyến tính.
Giáo trình này nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ Trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trình bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp.
Giáo trình gồm 6 chương :
Chương I. TẬP HỢP – QUAN HỆ – ÁNH XẠ
Bao gồm 8 tiết lí thuyết và 4 tiết bài tập.
Chương 2. HÀM SỐ VÀ MA TRẬN
Bao gồm 10 tiết lí thuyết và 4 tiết bài tập.
Chương 3. ĐẠI SỐ BOOLE
Bao gồm 8 tiết lí thuyết và 4 tiết bài tập.
Chương 4. ĐÔ THỊ VÀ CÂY
Bao gồm 12 tiết lí thuyết và 6 tiết bài tập.
Chương 5. THUẬT TOÁN VÀ XÁC SUẤT
Bao gồm 8 tiết lí thuyết và 6 tiết bài tập.
Chương 6. PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Bao gồm 12 tiết lí thuyết và 6 tiết bài tập.
Trong lần xuất bản thứ nhất, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức trình bày. Rất mong bạn đọc góp ý kiến để nâng cao chất lượng giáo trình.