Những câu chuyện lý thú về hàm số

Tác giả : Nguyễn Bá Đô
  • Lượt đọc : 144
  • Kích thước : 3.27 MB
  • Số trang : 182
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 117
  • Số lượt xem : 627
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này kể Những câu chuyện lý thú về hàm số. Tuy vậy, chúng tôi không có ý định và cũng không thể mô tả một cách hoàn chỉnh, liền mạch từng vấn đề của hàm số. Đó là nhiệm vụ của sách giáo khoa.
Trong quá trình từ dạy đến học, từ học đến hiểu, từ hiểu đến áp dụng, từ áp dụng đến sáng tạo đòi hỏi mỗi người phải tìm tòi, năng động. Sách giáo khoa chỉ cung cấp những điều cốt yếu, cho nên muốn hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn từng vấn đề cần đọc các sách bổ khuyết. Và đây là cuốn sách bổ khuyết
như vậy về hàm số.
Sách phục vụ học sinh, giáo viên phổ thông và những người yêu thích toán.