Xác suất thống kê

Tác giả : Đào Hữu Hồ
  • Lượt đọc : 257
  • Kích thước : 10.73 MB
  • Số trang : 262
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 174
  • Số lượt xem : 1.228
  • Đọc trên điện thoại :
Bộ môn Xác suất Thống kê, khoa Toán Cơ - Tin học, trường Đại học Tổng hợp trước kia và nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiều nă tham gia giảng dạy giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê ứng dụng cho các đối tượng không thuộc chuyên ngành toán học. trong đó có sinh viên các hệ của khoa Kinh tế, khoa Sinh học, khoa Tâm lý Xã hội học, đặc biệt là các học viên cao học và nghiên cứu sinh của các ngành đó.
Do quy mô đào tạo ngày càng mở rộng để có một giáo trình thống nhất, chúng tôi đã biên soạn cuốn sách "Xác suất Thống kê nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập và giảng dạy.
Nội dung của giáo trình được biên soạn vừa theo chương trình của ĐHQG vừa được mở rộng, nâng cao cho phù hợp với chương trình thi tuyển sau đại học môn Toán cao cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các ngành Kinh tế Nông - Lâm - Sinh 1. Đồng thời giáo trình cũng tham khảo chương trình Xác suất thống kê của trường Đại học Nông nghiệp Wageningen Hà Lan.
Với thời gian từ 60 đến 75 tiết được phân bố cho cả phán xác suất và cả phần thống kê (25 30 tiết cho phần lý thuyết - Xác suất: 35 45 tiết cho phần Thống kê ứng dụng), giáo trình chỉ có thể để cập đến các khái niệm cơ bản và các kết luận phổ quát của Lý thuyết Xác suất và Thống kê ứng dụng Chúng tôi đã cố gắng diễn đạt các kết luận và các khái niệm dưới ngôn ngữ giản dị, thích hợp với độc giả chỉ được trang bị những kiến thức tối thiểu về Toán cao cấp. Mặt khác, các thí dụ và bài tập minh hoạ đã được lựa chọn ít nhiều liên quan đến các bài toán thường gặp trong thực tế của các lĩnh vực Kinh tế. Nông nghiệp, Lâm nghiệp. Sinh học và Y học...
Giáo trình có thể sử dụng rộng rãi cho các đối tượng là sinh viên thuộc các hệ của các ngành kể trên. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên giảng dạy môn lý thuyết xác suất và thống kê của các trường đại học và cao đẳng
Vì thời gian và khả năng có hạn, chắc chân giáo trình khó tránh khỏi thiếu sót. Bộ môn Xác suất Thống kê và Tác giả rất mong nhận được sự góp ý và lượng thử của bạn đọc.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1996
PGS. PTS. Đào Hữu Hồ