Chuyên khảo Đa thức

Thể loại: Toán Học ;Lớp 9
Tác giả : Lê Hoành Phò
  • Lượt đọc : 149
  • Kích thước : 4.33 MB
  • Số trang : 143
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 86
  • Số lượt xem : 548
  • Đọc trên điện thoại :
Chuyên khảo đa thức của Lê Hoành Phò giúp các em học sinh ôn tập chuyên đề toán đa thức, bao gồm lý thuyết và bài tập mẫu, kèm ví dụ sinh động đi kèm.
chúc các em ôn thi và học tập thật tốt