Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam

Tác giả : Nguyễn Bá Thành
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 40.32 MB
  • Số trang : 300
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 87
  • Số lượt xem : 827
  • Đọc trên điện thoại :
Đổi mới tư duy đang là một nhu cầu cấp bách không chỉ trên lĩnh vực kinh tế và chính trị, mà còn là một vấn đề thời sự nóng hổi đối với văn học nghệ thuật hiện nay.
Công cuộc đổi mới tư duy, đổi mới đất nước đã diễn ra gần mười năm nay. Từ năm 1986, một cuộc Hội thảo khoa học về “Đổi mới tư duy, Đổi mới phong cách làm việc” đã đặt vấn để nghiên cứu tư duy.
Nghệ thuật nói chung và thơ ca nói riêng muốn phát triển được, muốn vươn tới những đỉnh cao mới thì cũng cần đổi mới tư duy.
Nhưng tư duy thơ là gì? Sự vận động của nó phụ thuộc vào những điều kiện nào? Những yếu tố nào đã tác động đến tư duy thơ, tạo nên xu hướng phát triển chung của thơ ở từng thời kì? Những câu hỏi lớn đó chứng tỏ tư duy thơ thật sự đã trở thành một đối tượng cần được nghiên cứu.