Giáo trình nông nghiệp hữu cơ

Tác giả : Nguyễn Thế Đặng
  • Lượt đọc : 188
  • Kích thước : 2.51 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 959
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ đại học theo tín chỉ ngành trồng trọt và một số ngành gần với ngành trồng trọt của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giáo trình này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về nông nghiệp hữu cơ và kỹ thuật trồng trọt trong nông nghiệp hữu cơ để tiếp cận và thực hiện việc chuyển giao cho sản xuất.
Trong khi biên soạn, tập thể tác giả đã bám sát phương châm giáo dục của Nhà nước Việt Nam và gắn liền lý luận với thực tiễn. Đồng thời với việc kế thừa các kiến thức khoa học hiện đại trên thế giới, các tác giả đã mạnh dạn đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất của Việt Nam vào trong tài liệu, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.
Tham gia biên soạn giáo trình này gồm:
GS.TS. Nguyễn Thế Đặng: Chủ biên, biên soạn Bài mở đầu và chương 2.
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh: Biên soạn chương 1.
TS. Nguyễn Đức Nhuận: Biên soạn chương 3.
TS. Nguyễn Thị Mão: Biên soạn chương 4.
Tập thể tác giả cảm ơn sự đóng góp ý kiến cho việc biên soạn cuốn giáo trình này của các thầy cô giáo Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Đây là cuốn giáo trình được biên soạn công phu, nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các độc giả.
Xin chân thành cảm ơn.