Giáo trình đánh giá tác động môi trường

Tác giả : Đặng Văn Minh
  • Lượt đọc : 126
  • Kích thước : 10.44 MB
  • Số trang : 149
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 36
  • Số lượt xem : 433
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình đánh giá tác động môi trường trên điện thoại
Trong những năm qua, nội dung môn học Đánh giá tác động môi trường luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của chương trình giảng dạy, đặc biệt là sau khi đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Môi trường và một số chuyên ngành khác có liên quan. Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và tài nguyên thiên nhiên ngày càng chịu nhiều tác động tiêu cực. Ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên là hậu quả trực tiếp của tác động do các dự án, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển thiếu sự thân thiện với môi trường. Môn học Đánh giá tác động môi trường sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản và thực tiễn cho sinh viên về lĩnh vực này.
Giáo trình Đánh giá tác động môi trường được biên soạn bởi tập thể tác giả Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên: PGS.TS. Đặng Văn Minh chủ biên và biên soạn chương 4,5; PGS.TS. Đỗ Thị Lan biên soạn chương 2, 3; TS. Nguyễn Chí Hiếu biên soạn chương 1; ThS. Dương Minh Hòa biên soạn chương 6. Giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy môn Đánh giá tác động môi trường thuộc chuyên ngành Khoa học Môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan ở bậc đại học.
Nội dung chính trong giáo trình này bao gồm 6 chương.
Chương 1: Giới thiệu chung về Đánh giá tác động môi trường
Chương 2: Lập cam kết bảo vệ môi trường
Chương 3: Đánh giá tác động môi trường
Chương 4: Đánh giá môi trường chiến lược
Chương 5: Phương pháp nhận dạng và đánh giá các tác động môi trường
Chương 6: Quản lý và giám sát các tác động môi trường
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu khoa học, các bảo cáo và văn bản pháp quy cũng như kết quả nghiên cứu có liên quan tới lĩnh vực đánh giá tác động môi trường ở trong và ngoài nước. Tuy đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, thầy cô giáo, học viên và độc giả trong và ngoài trường để cuốn giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!