Hóa học - Năm thứ nhất MPSI và PTSI

Tác giả : Nhiều tác giả
  • Lượt đọc : 666
  • Kích thước : 16.23 MB
  • Số trang : 420
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 554
  • Số lượt xem : 3.304
  • Đọc trên điện thoại :
"Cuốn sách này được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo Kĩ sư Chất lượng cao tại Việt Nam, với sự trợ giúp của Bộ phận Văn hóa và Hợp tác của Đại Sứ quán Pháp tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

"Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Formation d'Ingénieurs d'Excellence au Vietnam bénéficie du soutien du Service Culturel et de Coopération de l'Ambassade de France en République socialiste du Vietnam".


Sách này được soạn thảo theo chung trình ini, ban hành tháng 7 năm 1995, của năm thứ nhất Ban MPSI và Ban PTSL. Những phẩu riêng cho chung trinh MFSI sẽ được chỉ ro trong sách.

Các chương cùng theo một bố cục:
- Bài giảng trình bày một cách rõ ràng các nội dung của chung trình. Có nhiều ví dụ và áp dụng, giúp cho cách tiếp cận đuợc cụ thể và hấp dẫn. Cuối nối chung có mục Điều cần ghi nhớ.

– Bài tập: nhiều và đa dạng, giúp đánh giá kiến thức và năng lực theo từng hước và sau kỵ, thường được trích từ các đề thi tuyển. Bài tập được phân loại theo hai để mục nhằm trắc nghiệm sự hiểu bài và tính vững chắc của kiến thức thu đun. Các bài tập đều có lời giải để ở cuối sách.

- Phụ lục: (3ố sung những điều cần thiết để thực hiện, ngay lử đầu năm học, những bài thí nghiện đúng ti phép đo phổ quang. phép đo độ dẫn điện, phép đo điện thế và phép đo pH.