Hướng Dẫn Cộng Đồng Xây Dựng Mô Hình Bảo Vệ Môi Trường

Thể loại: Sinh Học
  • Lượt đọc : 278
  • Kích thước : 9.49 MB
  • Số trang : 146
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 62
  • Số lượt xem : 1.329
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm các nội dung về tổng qua chung; về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và các bước plát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.