Lịch Sử 11 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Minh Hồng
  • Lượt đọc : 191
  • Kích thước : 25.95 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 169
  • Số lượt xem : 1.560
  • Đọc trên điện thoại :
Môn học lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông nhằm “góp phần giáo dục tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, các phẩm chất, năng lực của người công dân Việt Nam, công dân toàn cầu phù hợp với xu thế phát triển của thời đại". Việc biên soạn sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) tiếp cận và trình bày lịch sử theo các chủ đề chuyên sâu; mục đích để giúp học sinh hiểu biết và nhận thức được mạch kiến thức vấn đề xuyên suốt các thời kì của lịch sử Thế giới, lịch sử Đông Nam Á, lịch sử Việt Nam.

Cấu trúc sách chia thành 6 chương gồm 13 bài theo các chủ đề: Cách mạng tư sản và sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản; Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay, Quá trình giành độc lập của các quốc gia Đông Nam Á; Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945); Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858); Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Từng bài trong mỗi chủ đề đều kết nối chặt chẽ việc hình thành kiến thức mới với vận dụng và trải nghiệm thực tế lịch sử xã hội ngày nay. Việc sử dụng sách cần kết hợp tốt kênh chữ với kênh hình, đan xen với tư liệu mở rộng Em có biết; hệ thống câu hỏi bám sát yêu cầu cần đạt có tác dụng gợi mở việc chủ động tổ chức dạy học; từ đó, rèn luyện cho học sinh những năng lực, phẩm chất đặc thù của môn học lịch sử.

Hi vọng sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) sẽ là người bạn đồng hành, cùng chia sẻ kiến thức và niềm vui với các em học sinh trong quá trình học tập, khám phá, vận dụng hiểu biết lịch sử vào thực tế cuộc sống.

Chúc các em học tập tốt!

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách