Lý Duyên Khởi

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Minh Tâm
  • Lượt đọc : 287
  • Kích thước : 0.68 MB
  • Số trang : 115
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 353
  • Số lượt xem : 1.990
  • Đọc trên điện thoại :
Tất cả các pháp trong vũ trụ vạn hữu đều vận hành theo quy luật Duyên sinh hay duyên khởi .
Duyên khởi là đứng ở chỗ Nhân mà nói, theo chiều xuôi : cái này có, cái kia có ; Cái này sinh, cái kia sinh; còn Duyên sinh là đứng ở Quả mà nói, theo chiều ngược lại, do nhiều duyên
sinh ra.
Theo lời dạy của đức Phật, giáo lý Duyên khởi giải thích trạng thái đau khổ của con người do đâu mà sinh ra, nhưng không chỉ đơn giản cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, không phải cứ nghiệp xấu thì ra quả xấu như kiến giải của kinh điểnVệ Đà mà Đức Phật đã chỉ ra rằng cùng với quy luật biến dịch ,quy luật tương quan nhân quả vận hành, không phải bất cứ nhân nào đều cho ra quả đó, mà nhờ duyên , chúng có thể chuyển hóa, với nghiệp cũng như thế.