Thiền tuệ trong đời thường

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Minh Tâm
  • Lượt đọc : 157
  • Kích thước : 0.49 MB
  • Số trang : 21
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 130
  • Số lượt xem : 1.142
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là quyển cẩm nang nhỏ hướng dẫn giúp Bạn hành trì Thiền trong đời sống bình thường.
Nó chỉ nhằm mục đích phá bỏ những định kiến sai lầm về Thiền. Chữ Bhavana có nghĩa là phát triển, dịch sang Anh ngữ là Meditation và sang Việt là Thiền. Thực sự phát triển có nhiều
cách nhằm tăng trưởng sự tỉnh giác của Bạn để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn.