Thiên Kinh Qur'an và bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt Ngữ

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Hassan Bin Abdul Karim
  • Lượt đọc : 273
  • Kích thước : 19.95 MB
  • Số trang : 1233
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 309
  • Số lượt xem : 2.271
  • Đọc trên điện thoại :
Ngài Sheikh Saleh b. Abdul Aziz b. Muhammad al Sheikh Bộ trưởng Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da’wah và Irshad

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau:

“Một Ánh sáng và Kinh Sách quang minh đã đến với các người” Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), Vị Thiên Sứ ưu hạng trong các Sứ Giả của Allah. Người có tuyên bố:

“Tốt nhất trong các người là người học hỏi Qur’an và dạy lại cho người khác” Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc Vương Fahad b. Abdul Aziz al Saud-Xin Allah che chở Ngài-về việc bảo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng như việc phổ biến và phân phối nó cho các tín hữu Muslim trên thế giới;

Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da’wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rập Sauđi nhận thấy tầm mức quan trọng của việc phiên dịch nội dung Qur’an sang các ngôn ngữ quan trọng trên thế giới hầu giúp người Muslim không thông thạo tiếng Ả-rập thông hiểu nội dung Quran cũng như việc thi hành lời dặn của Thiên Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta;

Và nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ấn loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu với các độc giả nói tiếng Việt bản dịch Qur’an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul Karim đã được Sheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhammad Afandi b. Muhammad Yusof đại diện cho Trung tâm Ân loát duyệt lại.

Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã giúp hoàn tất công trình phiên dịch to lớn rất hữu ích này cho nhân loại với niềm hy vọng nhân loại sẽ hưởng lợi về việc phiên dịch bất vụ lợi nhằm phục vụ Allah. Quả thật, chúng tôi nhận thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dịch Lời Phán của Allah trong Qur’an, dịch giả vì tính hữu hạn của con người chỉ có thể giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ không thể dịch hết được ý nghĩa của một kiệt tác.

Vì thế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc với Trung tâm Ấn loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah về những khuyết điểm khi đọc bản dịch hầu giúp chúng tôi hoàn chỉnh việc ấn loạt trong tương lai, Insha Allah....