Phật giáo vùng Mê-kông - Lịch sử và hội nhập

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Nhật Từ
  • Lượt đọc : 261
  • Kích thước : 10.76 MB
  • Số trang : 315
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 1.047
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN 1: PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: QUÁ TRÌNH DU NHẬP
Phật giáo tiểu vùng mê-kông: du nhập, phát triển và hội nhập - HT. Thích Thiện Nhơn
Vai trò của Phật giáo Nguyên thủy trong việc đoàn kết Phật giáo các nước vùng sông Mê-kông - HT.TS. Thích Thiện Tâm
Sự truyền thừa của Phật giáo vào vùng châu thổ sông Mê-kông qua cứ liệu thời kỳ vương quốc Phù Nam và văn hóa Óc Eo - những vấn đề khoa học đặt ra cần nghiên cứu hiện nay - ThS. Bạch Thanh Sang - TT.ThS. Lý Hùng
Sự du nhập và phát triển của Phật giáo ở vùng đất Nam Bộ trong bối cảnh quan hệ giữa Phù Nam với Ấn Độ và Trung Hoa - TS. Trần Thuận
PHẦN 2: PHẬT GIÁO VÙNG MÊ-KÔNG: QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP
Phát triển Thiền Nguyên thủy tại các nước hạ lưu sông Mê-kông - HT. Viên Minh
Sự dị biệt và hòa hợp tôn giáo tại các nước tiểu vùng Mê-kông - TT.TS. Thích Nhật Từ
Nghiên cứu nguồn gốc hai dòng Thiền An Nam tông trên dòng sông Mê-kông tại Thái Lan - ĐĐ.ThS. Nguyên Chơn - ĐĐ.ThS. Đạo Bình
Hội đoàn kết sư sãi Khmer yêu nước - một tổ chức gắn đạo với đời của Phật giáo Nam tông Khmer Việt Nam - PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
...