Lý thuyết trò chơi trong Kinh Doanh

Tác giả : A.M.BrandenBurger
  • Lượt đọc : 832
  • Kích thước : 13.55 MB
  • Số trang : 474
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 1.022
  • Số lượt xem : 4.719
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN I: TRÒ CHƠI KINH DOANH
CHƯƠNG I: CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH .
CHƯƠNG II: CẠNH TRANH VÀ HỢP TÁC..
CHƯƠNG III: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI.
PHẦN II: CÁC YẾU TỐ CHIẾN LƯỢC.
CHƯƠNG IV: NGƯỜI CHƠI...
CHƯƠNG V: GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CHƯƠNG VI: CÁC QUY TẮC.
CHƯƠNG VII: CHIẾN THUẬT.
CHƯƠNG VIII: PHẠM VI.
CHƯƠNG IX: SẴN SÀNG THAY ĐỔI.