Lý thuyết và Kỹ thuật Anten

Tác giả : Phan Anh
  • Lượt đọc : 160
  • Kích thước : 13.95 MB
  • Số trang : 546
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 945
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn “Lý thuyết và Kỹ thuật Anten" đã được tái bản lần thứ 4 vào năm 2002 trên cơ sở cuốn sách tái bản lần thứ nhất vào năm 1996 với một số sửa chữa và bổ sung nhất định ở mỗi lần tái bản.
Trong những năm vừa qua, cả hai lĩnh vực Lý thuyết và Kỹ thuật Anten đều phát triển rất mạnh và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Về lý thuyết, phải kể đến việc phát triển các phương pháp tính toán mới cho phép phân tích các anten rất hiệu quả, với sự trợ giúp của máy tính số, trong đó không thể không nói đến là “Phương pháp moment”.
Về kỹ thuật, việc phát triển ứng dụng các phương thức xử lý tín hiệu cùng với các thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực công nghệ vi điện tử và điện tử siêu cao tần cho phép thiết lập các hệ anten có xử lý tín hiệu với nhiều tính năng mới, linh hoạt, khiến cho anten không chỉ còn là một hệ điện động học thụ động mà còn chủ động tham gia vào các khâu nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin. Đó là các hệ anten thích nghi, anten thông minh.
Việc phát triển phương thức thông tin vô tuyến trong những năm gần đây với sự mở rộng phổ tần số đến các dải GHz đã nảy sinh nhiều loại anten mới phù hợp và hiệu quả.
Để đáp ứng nhu cầu nắm bắt các kiến thức mới trong lĩnh vực Lý thuyết và Kỹ thuật Anten của các đối tượng độc giả, trong lần tái bản này chúng tôi đã đưa thêm những chương mới, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức trong một số chương.
Theo yêu cầu của tác giả, TS. Trần Minh Tuấn đã tham gia biên soạn chương “Phương pháp moment và ứng dụng trong các bài toán phân tích anten”(Chương 5). TS Hoàng Đình Thuyền đã tham gia biên soạn lại và bổ sung thêm cho chương “Lý thuyết Tổng hợp anten” (Chương 9).
TS Trần Xuân Việt đã tham gia biên soạn lại và bổ sung thêm cho chương “Phương pháp điều khiển đô thị phương hướng anten” (Chương 13).
Chương “Phương pháp xử lý tín hiệu trong hệ anten” của các lần tái bản trước đã được biên soạn lại và bổ sung thêm nhiều nội dung, được đổi thành “Hệ anten có xử lý tín hiệu. Anten thông minh” (Chương 12).
“Anten mạch dải” cũng đã được biên soạn thành một chương riêng (chương 24).