Mạnh Tử - Nhà Hiền Triết Phương Đông

Thể loại: Triết Học ;Danh Nhân
Tác giả : Võ Thiện Điển
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 114.32 MB
  • Số trang : 125
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 114
  • Số lượt xem : 602
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Mạnh Tử - Nhà Hiền Triết Phương Đông trên điện thoại
Trung Quốc chính thức bước vào thời đại Chiến quốc vào năm 403 trước Công nguyên, với sự kiện lịch sử diễn ra ở nước Tấn, ba dòng họ lớn là Hàn, Triệu, Ngụy phế truất vua Tấn và chia ba đất nước. Cục diện “Ngũ bá” thời Xuân thu, với các cuộc chiến tranh cướp nhau với quy mô nhỏ, giờ chuyển sang cục diện “Thất hùng” (Tần, Tề, Sở, Yên, Hàn, Triệu, Ngụy) thường xuyên gây chiến thôn tính lẫn nhau với quy mô lớn – chiến tranh xâm lược. Lúc bấy giờ, nước Tần ở phía tây Hàm Cốc quan, còn sáu nước kia ở phía đông quan ải, nên thường gọi là “Sơn Đông Lục Quốc”...