Nghi thức hộ niệm cầu an

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Nhật Từ
  • Lượt đọc : 153
  • Kích thước : 1.07 MB
  • Số trang : 195
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 86
  • Số lượt xem : 1.227
  • Đọc trên điện thoại :
Mùa hè năm 1998, khi bắt đầu làm Luận án Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ấn Độ, tôi về thăm chùa Giác Ngộ. Trong thời gian 3 tháng nhập Hạ tại chùa Giác Ngộ, tôi đã biên soạn và ấn tống 3.000 quyển Nghi thức Cầu an và Cầu siêu. Trong vòng 1 tuần, toàn bộ Nghi thức này đã được các Phật tử tiếp nhận hết.
Sau lần ấn bản duy nhất đó và trải qua 20 năm lưu hành trên trang web, nay tôi quyết định tái bản ấn tống để nhiều chùa có cơ hội sử dụng Nghi thức này cho các Phật tử tại gia. Ấn bản mới này được tách thành 2 quyển gồm Nghi thức hộ niệm cầu an và Nghi thức hộ niệm cầu siêu để áp dụng cho hai loại đối tượng được hộ niệm khác nhau trong hai bối cảnh cầu nguyện khác nhau:
Nghi thức hộ niệm cầu an cho người già, người bệnh và các dịp lễ hỷ, Nghi thức hộ niệm cầu siêu cho người hấp hối, cúng lễ tang, cúng thất và cúng giỗ.
Trong Nghi thức cầu an, ấn bản 1998, có 11 Kinh được tuyển chọn theo thứ tự sau đây: (i) Kinh hạnh nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm, (ii) Kinh giáo hóa người bệnh, (iii) Kinh các pháp quán niệm, (iv) Kinh dụ ngôn bọt nước, (v) Kinh quán niệm hơi thở, (vi) Kinh bốn lãnh vực quán niệm, (vii) Kinh biết sống trong hiện tại, (viii) Kinh từ tâm, (ix) Kinh phước đức, (x) Kinh cư sĩ tại gia, và (xi) Kinh thiện sanh. Các bài kinh mang số vi, vii, x và xi đã được đưa vào quyển Kinh Phật cho người tại gia, xuất bản năm 2013 nên không giới thiệu trong ấn bản mới của Nghi thức hộ niệm cầu an
...