Nhìn Tay Đoán Bệnh

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Lưu Kiếm Phong
  • Lượt đọc : 499
  • Kích thước : 4.52 MB
  • Số trang : 287
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 415
  • Số lượt xem : 2.497
  • Đọc trên điện thoại :
Xem tay đoán bệnh đã được ghi lại từ rất sớm trong thư tịch cổ Trung Quốc. Phép chẩn đoán qua bàn tay không dễ học, nhưng trong dân gian lại có một số người có khả nǎng chẩn đoán bệnh tật qua bàn tay rất chính xác, làm mọi người phải kinh ngạc, từ đó chiếm được lòng tin của người bệnh. Nếu bạn là người ham muốn tìm tòi nghiên cứu thì cuốn sách Nhìn tay đoán bệnh sẽ giúp bạn làm được việc đó.