Như Mặt Trời Chói Lọi Chiếu Sáng Khắp Năm Châu

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Phan Duy Việt
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 17.23 MB
  • Số trang : 282
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 695
  • Đọc trên điện thoại :
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện lịch sử và chính trị có ý nghĩa toàn cầu. Đó là một cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để, xưa nay chưa từng có vì nó mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người: thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Diễn ra trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, Cách mạng tháng Mười Nga không chỉ nhằm giải phóng công nhân, nông dân và người lao động làm thuê khỏi sự bóc lột của chủ, mà còn chỉ ra con đường đưa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc thoát khỏi ách thống trị áp bức của các nước thực dân.

Vì vậy, Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng to lớn đến công cuộc giải phóng dân tộc của nhân dân ta, khi Việt Nam còn là một thuộc địa và đang lâm vào tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước, đến sự nghiệp xây dựng xã hội mới ở nước ta hiện nay.

Nhân kỷ niệm lần thứ 100 Cách mạng tháng Mười Nga (1917 - 2017), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu tới quí độc giả tuyển tập Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu.

Tuyển tập do hai nhà nghiên cứu Phan Duy Việt, Phan Khả Minh thực hiện, bao gồm bài viết của các nhà yêu nước tiền bối,lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà thơ… về diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga và những ảnh hưởng to lớn tới phong trào cách mạng ở Việt Nam.

Chúng tôi xin được tri ân và trân trọng cảm ơn những tác giả đã có bài viết tham gia tuyển tập Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Chúng tôi cũng xin cảm ơn hai nhà nghiên cứu Phan Duy Việt và Phan Khả Minh đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong việc sưu tầm và biên soạn tuyển tập này.

Xin trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của quí độc giả.

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh