Những nội dung quan trọng của phương pháp thực dưỡng

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : George Ohsawa
  • Lượt đọc : 573
  • Kích thước : 1.13 MB
  • Số trang : 108
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 658
  • Số lượt xem : 2.737
  • Đọc trên điện thoại :
Mặc dầu là sách toát yếu. lẽ dĩ nhiên đề cập đến những điều đã có trong các cuốn trước đây như Zen Macrobiotics (Phương pháp trường sinh và đạo thiền), la Philosophie de la Medecine d’Extrême-Orient (Triết lý y học Viễn-Đông, cùng N.D.). nhưng khi đọc qua, chúng tôi vẫn thấy vô cùng thú vị và cảm nhận rằng nếu ai chưa từng đọc sách nào của Ohsaua mà gặp được nó thì thế nào cũng tìm mà đọc các quyển sách đề cập đến vấn đề này.

Và, thay vì là một quyển sách đọc sau rốt để khỏi quên những gì cần phải nhớ, nó lại là một quyển cần đọc đầu tiên hay một cuốn giới thiệu thật hấp dẫn cho những ai chưa từng hiểu một pháp môn vô cùng độc đáo có thể lái cuộc đời mình qua một trang sử mới!