Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Toán Hình Học 8

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Văn Tuyên
  • Lượt đọc : 1.092
  • Kích thước : 15.28 MB
  • Số trang : 315
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 626
  • Số lượt xem : 3.385
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ 1. TỨ GIÁC. ............................................................................................................................................... 2
CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH THANG. HÌNH THANG CÂN. DỰNG HÌNH THANG . ........................................................ 5
CHUYÊN ĐỀ 3. ĐƢỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG. ................................................. 11
CHUYÊN ĐỀ 4. HÌNH BÌNH HÀNH.............................................................................................................................. 17
CHUYÊN ĐỀ 5. HÌNH CHỮ NHẬT ............................................................................................................................... 22
CHUYÊN ĐỀ 6. HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG ....................................................................................................... 28
CHUYÊN ĐỀ 7. ĐỐI XỨNG TRỤC – ĐỐI XỨNG TÂM............................................................................................ 35
CHUYÊN ĐỀ 8. VẼ HÌNH PHỤ ĐỂ GIẢI TOÁN........................................................................................................ 41