Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Khắc Phi
  • Lượt đọc : 13.075
  • Kích thước : 8.63 MB
  • Số trang : 242
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 6.485
  • Số lượt xem : 51.447
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành. Cuốn sách gồm hai tập bao gồm thông tin tác giả – tác phẩm, hướng dẫn phân tích tác phẩm, phim tư liệu – trích đoạn chuyển thể văn học của tác phẩm …

Mục lục Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 :

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 9 Tập 1
Phong cách Hồ Chí Minh
Các phương châm hội thoại
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh
Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tuỷ bút)
Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích)
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)
Trả bài tập làm văn số 1
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều)
Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Thuật ngữ
Miêu tả trong văn bản tự sự
Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) (Tự học có hướng dẫn)
Trau dồi vốn từ
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự
Thuý Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
Lục Vân Tiên gặp nạn (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Chương trình địa phương (phần Văn)
Tổng kết về từ vựng
Trả bài tập làm văn số 2
Đồng chí
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiểm tra về truyện trung đại
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Nghị luận trong văn bản tự sự
Đoàn thuyền đánh cá
Bếp lửa (Tự học có hướng dẫn)
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Tập làm thơ tám chữ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Ánh trăng
Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận
Làng (trích)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm
Lặng lẽ Sa Pa (trích)
Ôn tập phần Tiếng Việt
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
Người kể chuyện trong văn bản tự sự
Chiếc lược ngà (trích)
Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Kiểm tra phần Tiếng Việt
Ôn tập phần Tập làm văn
Cố hương
Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại
Trả bài tập làm văn số 3
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì

Thuộc bộ sách