Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 Tập 2

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Đức Chính
  • Lượt đọc : 3.823
  • Kích thước : 1.91 MB
  • Số trang : 99
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.636
  • Số lượt xem : 11.787
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 gồm hai tập do bộ giáo dục và đào tạo phát hành.Phần một là đại số,phần hai là hình học.Cuốn sách cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán và kỹ năng giải toán.Đồng thời học sinh sẽ được học nhưng kiến thức cơ bản về hình học

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 :

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
Bài 2. Phân số bằng nhau
Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4. Rút gọn phân số
Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
Bài 6. So sánh phân số
Bài 7. Phép cộng phân số
Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Bài 9. Phép trừ phân số
Bài 10. Phép nhân phân số
Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Bài 12. Phép chia phân số
Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
Bài 17. Biểu đồ phần trăm
Ôn tập chương III: Phân số
Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán học 6
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 6
PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG II. GÓC
Bài 1. Nửa mặt phẳng
Bài 2. Góc
Bài 3. Số đo góc
Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6. Tia phân giác của góc
Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8. Đường tròn
Bài 9. Tam giác
Ôn tập phần Hình học
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 6

Thuộc bộ sách