Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Tôn Thân
  • Lượt đọc : 3.287
  • Kích thước : 3.68 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.937
  • Số lượt xem : 11.382
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương có những bài học chuyên môn củng cố kiến thức cho học sinh.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 7
CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5. Hàm số
Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút – Chương 2 – Đại số 7

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1. Hai góc đối đỉnh
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 4. Hai đường thẳng song song
Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Bài 6. Từ vuông góc đến song song
Bài 7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 7
CHƯƠNG II. TAM GIÁC
Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác
Bài 2. Hai tam giác bằng nhau
Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
Bài 6. Tam giác cân
Bài 7. Định lí Py-ta-go
Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Ôn tập chương II: Tam giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 7

Thuộc bộ sách