Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Tôn Thân
  • Lượt đọc : 1.808
  • Kích thước : 2.53 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 847
  • Số lượt xem : 6.829
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Bài Tập Toán Lớp 7 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành.Sách gồm hai phần:Đại số và Hình Học.Mỗi phần gồm hai chương và trong mỗi chương có những bài học chuyên môn củng cố kiến thức cho học sinh.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 7 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số
Bài 2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
Bài 3. Biểu đồ
Bài 4. Số trung bình cộng
Ôn tập chương III: Thống kê
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 7
CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2. Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3. Đơn thức
Bài 4. Đơn thức đồng dạng
Bài 5. Đa thức
Bài 6. Cộng, trừ đa thức
Bài 7. Đa thức một biến
Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến
Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
Ôn tập chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Đại số 7
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đại số 7

Thuộc bộ sách