Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Khắc Phi
  • Lượt đọc : 8.308
  • Kích thước : 2.60 MB
  • Số trang : 161
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.258
  • Số lượt xem : 19.175
  • Đọc trên điện thoại :
Chương trình Ngữ văn lớp 7 có một số điểm mới so với trước đây:

– Tập làm văn: chủ yếu là 2 kiểu bài Biểu cảm và Nghị luận

– Văn học: chú trọng phần thơ trữ tình, trong đó có cả tác phẩm viết bằng chữ Hán thời trung đại và một số tác phẩm văn chương nghị luận

– Tiếng Việt: rèn luyện kỹ năng về cấu tạo từ, từ vựng, cú pháp, tu từ và chuẩn mực sử dụng từ

MỤC LỤC

Chương Trình Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Tục ngữ về con người và xã hội
Rút gọn câu
Đặc điểm của văn bản nghị luận
Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Câu đặc biệt
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Thêm trạng ngữ cho câu
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Luyện tập lập luận chứng minh
Đức tính giản dị của Bác Hồ
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Viết bài tập làm văn số 5 – Văn lập luận chứng minh (làm tại lớp)
Ý nghĩa văn chương
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Ôn tập văn nghị luận
Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu
Trả bài tập làm văn số 5
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Sống chết mặc bay
Cách làm bài văn lập luận giải thích
Luyện tập lập luận giải thích
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn lập luận giải thích (làm ở nhà)
Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)
Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề
Ca Huế trên sông Hương
Liệt kê
Trả bài tập làm văn số 6
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
Quan Âm Thị Kính
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Văn bản đề nghị
Ôn tập phần Văn
Dấu gạch ngang
Ôn tập phần Tiếng Việt
Văn bản báo cáo
Kiểm tra phần Văn
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
Ôn tập phần Tập làm văn
Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Chương trình địa phương (Phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Thuộc bộ sách