Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Phan Ngọc Liên
  • Lượt đọc : 1.113
  • Kích thước : 4.70 MB
  • Số trang : 83
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 337
  • Số lượt xem : 5.539
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6 là một trong những cuốn sách giáo khoa lớp 6 cơ bản do Bộ Giáo Dục & Đào tạo tổ chức biên soạn.

Mục lục Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 6 :

MỞ ĐẦU – LỊCH SỬ 6

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử
Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử
PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI

Bài 3. Xã hội nguyên thủy
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông
Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây
Bài 6. Văn hóa cổ đại
Bài 7. Ôn tập
PHẦN II. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
Bài 8. Thời nguyên thủy trên đất nước ta
Bài 9. Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta
CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC
Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế
Bài 11. Những chuyển biến về xã hội
Bài 12. Nước Văn Lang
Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc
Bài 16. Ôn tập chương I và II – Lịch sử lớp 6
CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
Bài 19+ 20. Từ sau Trưng Vương đến Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I – giữa thế kỉ VI)
Bài 21+22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602)
Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX
Bài 24. Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Bài 25. Ôn tập chương III – Lịch sử 6
CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X
Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương
Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Bài 28. Ôn tập chương IV – Lịch sử 6

Thuộc bộ sách