Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Lợi
  • Lượt đọc : 1.900
  • Kích thước : 13.13 MB
  • Số trang : 199
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 624
  • Số lượt xem : 6.857
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành .Cuốn sách gồm 12 Units , mỗi Unit có tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

Danh sách Units được dạy trong chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 :

Unit 1: My new School
Unit 2: My home
Unit 3: My friends
Unit 4: My neighbourhood
Unit 5: Natural Wonders of The World
Unit 6: Our Tet Holiday
Unit 7: Television
Unit 8: Sports and Games
Unit 9: Cities of the World
Unit 10: Our houses in the future
Unit 11: Our greener world
Unit 12: Robots

Thuộc bộ sách