Sách Giáo Viên Âm Nhạc 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Âm Nhạc
Tác giả : Hoàng Long
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 14.67 MB
  • Số trang : 95
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 190
  • Số lượt xem : 2.623
  • Đọc trên điện thoại :
Lời nói đầu
Phần 1 : Những vấn đề chung
Phần 2 : Gợi ý cấu trúc và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học âm nhạc theo chủ đề

Sách liên quan