Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Âm Nhạc 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 149
  • Kích thước : 10.32 MB
  • Số trang : 77
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 36
  • Số lượt xem : 699
  • Đọc trên điện thoại :
Phần thứ nhất. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Khái quát về chương trình môn học
2. Giới thiệu sách giáo khoa Âm nhạc 7 - bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
2.1. Quan điểm biên soạn
2.2. Giới thiệu, phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học
2.3 Cấu trúc các chủ đề theo mạch kiến thức
2.4. Phân tích chủ đề đặc trưng
2.5 Khung kế hoạch dạy học (phân phối chương trình)
3. Phương pháp dạy học tổ chức hoạt động
3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học
3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp một số hình thức tổ chức hoạt động dạy học âm nhạc
4. Hướng dẫn Kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập
4.1. Kiểm tra – Đánh giá năng lực, phẩm chất
4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp Kiểm tra - Đánh giá năng lực
5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liện điện tử, thiết bị giáo dục
5,1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên
5.2. Hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, tham khảo
5.3. Hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học

Phần thứ hai. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1: Quy trình thiết kế bài dạy (giáo án)
2. Bài soạn minh hoạ