Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 165
  • Kích thước : 14.13 MB
  • Số trang : 73
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 112
  • Số lượt xem : 1.656
  • Đọc trên điện thoại :
Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa
2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học
3. Một số phương pháp dạy học Lịch sử – Địa lí nhằm phát triển năng lực học sinh
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI
1. Hướng dẫn dạy học dạng bài.
2. Hướng dẫn dạy học theo chủ đề.

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC
1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên
2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo