Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 133
  • Kích thước : 10.42 MB
  • Số trang : 61
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 35
  • Số lượt xem : 806
  • Đọc trên điện thoại :
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Khái quát về chương trình môn Giáo dục công dân cấp Trung học CƠ SỞ
2. Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục công dân 7
3. Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân
4. Hướng dẫn đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân
5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị giáo dục

Phần thứ hai: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân
2. Bài soạn minh hoạ.

Sách liên quan