Sách Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nghiêm Viết Hải
  • Lượt đọc : 2
  • Kích thước : 16.46 MB
  • Số trang : 89
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 122
  • Số lượt xem : 1.512
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Quý thầy cô thân mến

Song hành cùng sách giáo khoa, Sách giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 là tài liệu tham khảo cho việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 10, giúp quý thầy cô thực hiện nhiệm vụ dạy học một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Sách được biên soạn theo sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sách giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 giới thiệu và hướng dẫn giáo viên triển khai các phương án dạy các bài học trong sách giáo khoa. Cuốn sách được nhóm tác giả biên soạn theo định hướng đối mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển nền giáo dục tử chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực

Nội dung cuốn sách gồm hai phân

Phần một: Những vấn đề chung. Giúp giao viên nắm được mục tiêu về phẩm chất và năng lực cũng như nội dung chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh 10, năm chắc những định hướng vận dụng phương pháp và phương tiện dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá đối với môn học.

Phần hai: Hướng dẫn dạy học các bài cụ thể. Giúp giáo viên cách thức tổ chức các hoạt động dạy học tích cực với các hoạt động tương ứng trong sách giáo khoa (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng) một cách khoa học, hiệu quả. Đông thời, khuyến khích nhà trưởng và giáo viên có thể linh hoạt, sáng tạo vận dụng các hình thức tổ chức, phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với năng lực, đặc điểm tâm, sinh lí học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu giúp nhà trường và các thầy cô giáo thực hiện hiệu quả, chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh 10, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục nói chung, giáo dục phổ thông nói riêng.

Mặc dù tập thể tác giả và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho việc biên soạn sách, song không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong được quý thầy cô giáo và bạn đọc tiếp tục đóng góp để nội dung cuốn sách ngày càng được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.