Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 95
  • Kích thước : 11.09 MB
  • Số trang : 68
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 763
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh 10 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Quan điểm biên soạn

SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 của NXBGDVN được biên soạn với mục đích cụ thể hoá Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Trung học phổ thông theo Thông tư số 46/2020 của Bộ GD&ĐT, là tài liệu chính thức, được sử dụng để giảng dạy môn học trong chương trình chính khoá theo quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sách được biên soạn kế thừa những ưu điểm của sách Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện hành, tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của SGK các nước có nền giáo dục phát triển tiên tiến trên thế giới, phù hợp với các yêu cầu chung đối với SGK mới. Thể hiện cụ thể như sau:

– Tuân thủ định hướng đổi mới giáo dục phổ thông, trọng tâm là chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp HS hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực. Bám sát các tiêu chuẩn SGK mới theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về: Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định SGK. Trong đó, SGK Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 không vi phạm pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có định kiến về sắc tộc, tôn giáo hay phân biệt vùng miền; ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với văn hoá của dân tộc.

– Bám sát Chương trình giáo dục phổ thông môn Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc: Ban hành chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Trung học phổ thông. Nội dung chương trình có định hướng: Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh giúp HS phát triển các phẩm chất: yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục tình yêu quê hương.