Sách Giáo Viên Toán 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 33.61 MB
  • Số trang : 234
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 690
  • Số lượt xem : 3.324
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm mục đích chia sẻ những ý tưởng cốt lõi và phương pháp giảng dạy hiệu quả với các đồng nghiệp sẽ giảng dạy môn Toán lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tác giả sách giáo khoa Toán 10 đã biên soạn cuốn sách giáo viên Toán 10 (Chân trời sáng tạo).

Sách gồm hai phần

Phần một giới thiệu về chương trình môn Toán lớp 10 và sách giáo khoa Toán 10 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Phần hai trình bày các gợi ý và hướng dẫn dạy học từng bài theo sách giáo khoa.

Nếu như trong phần thứ nhất, chúng tôi trình bày thật cô đọng về chương trình để giúp quý thầy, cô nhanh chóng nắm bắt nội dung chương trình và các yêu cầu cần đạt, thì trong phần thứ hai chúng tôi lại trình bày rất chi tiết các gợi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy từng bài trong sách giáo khoa để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo khi chuẩn bị bài giảng. Để sử dụng sách giáo viên được hiệu quả, rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm quan trọng sau
1. Sách giáo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho giáo viên trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gợi ý này.

2. Mỗi tiết Toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với tin năng lực có khác nhau. Tuy bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát huy ở bài học đó.

3. Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ bảo về mặt nội dung cần đạt được, giáo viên nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập nhằm đạt hiệu quả. 4. Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuỳ tình hình cụ thể của lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp

5. Dựa vào sách giáo viên, người dạy sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với học day nên sáng tạo, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại kết quả tốt đẹp.

6. Chương trình Toán cấp Trung học phổ thông đặc biệt chú trọng đến việc hưởng nghiệp, giáo viên nên chú trọng khai thác các tỉnh huống thực tế cần sử dụng các năng lực toán học trong bài học để góp phần định hướng nghề nghiệp có liên quan cho học sinh.

7. Thông qua các hoạt động thực tiễn trong từng bài học, tuỳ theo tình huống và đặc điểm của đối tượng học sinh cụ thể, giáo viên cần chủ động để rèn luyện các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá, năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bảy, tháo luận và làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành và vận dụng Thông qua đỏ, hình thành các phẩm chất như lòng yêu nước, nhân ái, đức tỉnh chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm cho học sinh một cách linh động và phù hợp

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách được sử dụng hiệu quả Kính chúc quý thầy, có thành công trong việc triển khai chương trình mới với sách giáo khoa Toàn 10 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.