Sách Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 10 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Thị Kim Thoa
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 18.40 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 424
  • Số lượt xem : 2.828
  • Đọc trên điện thoại :
Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp 10 – Sách giáo viên (bản 2), bộ sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hỗ trợ, chia sẻ, hướng dẫn giáo viên tổ chức dạy học cho SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10, đáp ứng yêu cầu của chương trình Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cuốn sách được chia làm 2 phần:

Phần 1 giúp các nhà quản lí, giáo viên hiểu rõ hơn về chương trình Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp ở cấp Trung học phổ thông và chương trình Hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp lớp 10. Trong phần này, cuốn sách giới thiệu về nội dung, các yêu cầu cần đạt của chương trình cũng như những khả năng tích hợp các nội dung trong giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sách cũng đưa ra gợi ý các chủ đề, chủ điểm Sinh hoạt lớp và Sinh hoạt dưới cờ.

Phần 2 hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo chủ đề. Với 8 chủ đề trong sách học sinh, sách giáo viên làm rõ hơn mục tiêu từng hoạt động trong mỗi chủ đề và các hoạt động giáo viên có thể tổ chức trên lớp để hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ, trải nghiệm thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, từ đó hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực...Các hoạt động đánh giá sau mỗi chủ đề được hưởng dẫn chi tiết thông qua tổ chức hoạt động tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá từ thầy cô, những nhà giáo dục và hỗ trợ giáo viên đánh giả thường xuyên kết quả hoạt động trải nghiệm, hưởng nghiệp.

Cuốn sách này chưa thể đáp ứng đầy đủ những mong mỏi của các thầy cô, nhóm tác giả trân trọng những đóng góp của các thầy cô, của các nhà trường và độc giả gần xa để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.