Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Toán 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Nam Dũng
  • Lượt đọc : 253
  • Kích thước : 11.42 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 418
  • Số lượt xem : 2.539
  • Đọc trên điện thoại :
Nhằm mục đích chia sẻ những ý tưởng cốt lõi và phương pháp giảng dạy hiệu quả với các đồng nghiệp sẽ giảng dạy Chuyên đề học tập môn Toán lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 10 (Chân trời sáng tạo).

Sách gồm hai phần:

Phần một giới thiệu về chương trình chuyên để học tập môn Toán lớp 10 và sách Chuyên đề học tập Toán 10 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Phần hai trình bày các gợi ý và hướng dẫn dạy học từng bài theo sách Chuyên để học tập. Nếu như trong phần thứ nhất, chúng tôi trình bày thật cô đọng về chương trình để giúp quý thầy, cô nhanh chóng nắm bắt nội dung chương trình và các yêu cầu cần đạt, thì trong phần thứ hai chúng tôi lại trình bày rất chi tiết các gợi ý và hướng dẫn cụ thể về cách dạy từng bài trong sách giáo khoa để quý thầy, cô có thêm thông tin tham khảo khi chuẩn bị bài giảng.

Để sử dụng sách giáo viên được hiệu quả, rất mong quý thầy, cô lưu ý một số điểm quan trọng sau

1. Sách giáo viên là tài liệu tham khảo mang tính chất định hướng và gợi ý cho giáo viên trong quá trình dạy học, giáo viên không nhất thiết phải theo các gợi ý này.
2. Mỗi tiết Toán thường phát triển đầy đủ các năng lực đặc thù, tuy nhiên mức độ đối với từng năng lực có khác nhau. Tuỳ bài học, ta nên chú trọng những năng lực có điều kiện phát huy ở bài học đó.
3. Nhiều gợi ý trong các hoạt động chỉ mang tính chỉ báo về mặt nội dung cần đạt được, giáo viên nên chủ động lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức học tập nhằm đạt hiệu quả.
4. Số tiết đối với mỗi bài chỉ là dự kiến, tuy tinh hình cụ thể của lớp học, giáo viên có thể điều chỉnh cho phù hợp.
5. Dựa vào sách giáo viên, người dạy nên sáng tạo, lựa chọn các giải pháp phù hợp với học sinh, điều kiện vật chất cũng như văn hoá vùng miền để hoạt động dạy học thực sự mang lại kết quả tốt đẹp. 6. Chương trình chuyên đề học tập môn Toán cấp Trung học phổ thông đặc biệt chủ trọng đến việc hướng nghiệp, giáo viên cần chú trọng khai thác các tình huống thực tế cần sử dụng các năng lực toán học trong bài học để góp phần định hưởng nghề nghiệp có liên quan cho các em học sinh. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dựng để cuốn sách được sử dụng hiệu quả Kinh chúc quý thầy, cô thành công trong việc triển khai chương trình mới với sách Chuyên đề học tập Toản 10 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.