Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 28.14 MB
  • Số trang : 174
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 491
  • Số lượt xem : 3.704
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh thân mến!

Chương trình môn Giáo dục công dân ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, là chương trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh và được xây dựng theo hướng mở. Giáo dục kinh tế và pháp luật là môn học góp phần định hướng nghề nghiệp của học sinh Thông qua các chủ đề, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật góp phần bồi dưỡng những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của người công dân Đặc biệt là tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Làm thế nào để các bài học về kinh tế và pháp luật gần gũi với các em, giúp các em vận dụng những kiến thức đã học giải quyết các vấn đề trong cuộc sống? Làm thế nào để các em có khả năng tham gia vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội? Những câu hỏi này được giải đáp một cách cụ thể qua từng chủ đề, từng bài học.

Sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, bộ sách Chân trời sáng tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xoay quanh 2 mạch nội dung chính giáo dục kinh tế và giáo dục pháp luật. Trong sách, các em sẽ tìm hiểu 9 chủ đề: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế Thị trường và cơ chế thị trường; Ngân sách nhà nước và thuế; Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh; Tin dụng và cách sử dụng các dịch vụ tin dụng Lập kế hoạch tài chính cá nhân; Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là các chủ đề được quy định trong Chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, góp phần tạo lập niềm tin của các em vào chủ trương, đường lối phát triển đất nước nhanh và bền vững của Đảng, Nhà nước. Làm chủ các nội dung này, các em sẽ có những hành trang cần thiết với những cảm xúc tích cực và những trải nghiệm đúng nghĩa.

Mỗi bài học ứng với các chủ đề trên được thiết kế gồm các phần: Mở đầu, Khám phủ, Luyện tập, Vận dụng sẽ giúp các em chiếm lĩnh những tri thức cơ bản về kinh tế và pháp luật, sẵn sàng bước vào hành trình trở thành những công dân mới, có hiểu biết, kĩ năng và nhất là định hướng cho mình một nghề nghiệp phủ hợp Chúc các em học tập thật hiệu quả.