Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Đức Huyên
  • Lượt đọc : 183
  • Kích thước : 14.09 MB
  • Số trang : 78
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 145
  • Số lượt xem : 1.446
  • Đọc trên điện thoại :
Có năm điểm mới trong chương trình môn Toán lớp 10 mà chúng ta cần lưu ý:
1. Đại số tổ hợp – Nhị thức Newton.
2. Thống kê: trung vị, tứ phân vị, khoảng trung vị, khoảng tứ phân vị.
3. Xác suất.
4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
5. Các chuyên đề học tập Toán:
Chuyên đề 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn và ứng dụng.
Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học và Nhị thức Newton.
Chuyên đề 3: Ba đường conic và ứng dụng.