Sách Giáo Viên Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 38.08 MB
  • Số trang : 226
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 248
  • Số lượt xem : 2.230
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
Quý thầy cô thân mến.

Sách giáo viên Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 (bộ Chân trời sáng tạo) là một trong những tài liệu bổ trợ cho sách giáo khoa Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 của bộ sách này mà tập thể tác giả đầu tư biên soạn để tạo ra những công cụ hiệu quả, đồng hành cùng quý thầy cô.

Sách gồm hai phần

Phần một. Một số vấn đề li luận chung về chương trình môn học và phương pháp dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật. Phần hai. Hướng dẫn triển khai bài dạy cụ thể.

Trong phần một, sách trình bày các vấn đề: Khái quát về môn Giáo dục kinh tế và pháp luật; Chuỗi đề tài/ bài học của Giáo dục kinh tế và pháp luật 10; Một số phương pháp dạy học Giáo dục kinh tế và pháp luật; Đánh giá kết quả học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật và Một số lưu ý khi dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật theo mạch nội dung. Nội dung của phần này phủ hợp với định hướng dạy học phát triển phẩm chất, năng lực một cách cụ thể, nhất quán với các chuyên đề bồi dưỡng phục vụ triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trong phần hai – Hướng dẫn triển khai bài dạy cụ thể – sách gợi ý về nội dung, cách thức tổ chức dạy học từng bài học trong sách giáo khoa. Ở mỗi bài học cụ thể, sau khi nhấn mạnh các mục tiêu (về kiến thức, năng lực và phẩm chất), nhóm tác giả tập trung khai thác cách thức tổ chức hoạt động của giáo viên trên tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, gợi mở sự tương tác và phù hợp với điều kiện của địa phương. Hi vọng rằng cuốn sách này sẽ mang lại sự bổ trợ hữu ích, thiết thực đối với quý thầy cô, khơi gợi nhiều hơn nữa các ý tưởng về việc triển khai dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.