Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật 10 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Huỳnh Văn Sơn
  • Lượt đọc : 177
  • Kích thước : 13.08 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 125
  • Số lượt xem : 1.597
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 là tài liệu hướng dẫn cách tổ chức dạy học cho sách Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, bộ Chân trời sáng tạo. Sách gồm hai phần

Trong Phần một: Những lưu ý chung về nội dung và phương pháp dạy học Chuyên đề học tập giáo dục kinh tế và pháp luật 10, sách trình bày khái quát về chương trình môn học; mục tiêu và quan điểm biên soạn Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, cấu trúc và bảng mô tả ma trận chuyên đề/ bài học cùng những định hưởng và lưu ý khi dạy học Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10.

Phần hai: Hướng dẫn dạy học các chuyên đề, sách hướng dẫn cách tổ chức thực hiện dạy học từng chuyên để học tập.

– Chuyên đề 1: Tình yêu, hôn nhân, gia đình (kí hiệu: 10.1)

– Chuyên đề 2: Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ (kí hiệu 10.2) – Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật hình sự (kí hiệu: 10.3)

Nội dung hướng dẫn tổ chức dạy từng chuyên đề/ bài học gồm các mục chính Mục tiêu (yêu cầu cần đạt về kiến thức, năng lực, phẩm chất), Thiết bị dạy học và học liệu, Tiến trình dạy học và Đánh giả cuối bài học. Những nội dung hướng dẫn của phần hai là sự triển khai cụ thể mục tiêu, quan điểm dạy học chuyên đề học tập của Chương trình môn GDCD năm 2018, đồng thời bám sát yêu cầu cần đạt của từng chuyên đề/ bài học.

Trên tinh thần chia sẻ những gợi ý mang tính chất định hướng phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học, Sách giáo viên Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 tôn trọng tính chủ động, sáng tạo của giáo viên. Hi vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành cùng quý thầy cô, là điểm tựa kiển tạo nên những cảm xúc, tình cảm tích cực đối với môn học.