Sách Giáo Viên Ngữ Văn 7 Tập Một – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 23.05 MB
  • Số trang : 126
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 245
  • Số lượt xem : 2.145
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Ngữ văn 7, bộ sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hưởng dẫn cách tổ chức dạy học cho SGK Ngữ văn 7, Chân trời sáng tạo. Sách gồm 2 tập.

Tập một gồm hai phần, Phần I: Những vấn đề chung, Phần II: Hướng dẫn tổ chức dạy học các bài.

Trong Phần I: Những vấn đề chung, trình bày các cơ sở của việc biên soạn SGK (các nghị quyết, thông tư về đổi mới CT, SGK phổ thông của Quốc hội và Bộ GD & ĐT); những điểm mới nổi bật của Ngữ văn 7; cấu trúc sách và cấu trúc bài học

Phần II: Hướng dẫn tổ chức dạy học các bài, từ bài đến bài 5. Những hướng dẫn này là sự triển khai cụ thể của các phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học đã trình bày trong Phần I. Nội dung hướng dẫn tổ chức dạy từng bài học gồm ba mục lớn: Yêu cầu cần đạt; Phương pháp, phương tiện dạy học và Tổ chức các hoạt động học.

Tập hai, sách trình bày Hướng dẫn tổ chức dạy học các bài, từ bài 6 đến bài 10. Các hướng dẫn trong mỗi bài học tiếp tục thể hiện các phương pháp, kĩ thuật dạy học đã được thể hiện trong Phần I của tập một.

Trên nguyên tắc chia sẻ, mang tính hướng dẫn, gợi ý, chúng tôi mong rằng Sách giáo viên Ngữ văn 7, bộ sách Chân trời sáng tạo sẽ hỗ trợ quý thầy có thực hiện CT, SGK mới hiệu quả.