Sách Giáo Viên Tin Học 7 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Quách Tất Kiên
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 19.27 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 173
  • Số lượt xem : 1.318
  • Đọc trên điện thoại :
Quý thầy, cô giáo thân mến!

Tin học 7 - Sách giáo viên là tài liệu hỗ trợ giáo viên (GV) triển khai dạy học sách giáo khoa (SGK) Tin học 7 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tin học 7 - Sách giáo viên trình bày ý tưởng thiết kế, ý tưởng sư phạm của cấu trúc sách, cấu trúc bài học và của nội dung trong SGK Tin học 7. Điều này giúp các thầy cô giáo hiểu rõ nội dung sách, từ đó có thể tổ chức triển khai các phương án dạy học SGK Tin học 7 một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiến lớp học.

Tin học 7 - Sách giáo viên gồm hai phần:
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Phần này giới thiệu những vấn đề chung như mục tiêu môn học, yêu cầu cần đạt và nội dung cốt lõi, cấu trúc sách, cấu trúc bài học, gợi ý phân phối thời lượng, những điểm mới về nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá của SGK Tin học 7.

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Phần này trình bày ý tưởng sư phạm, gợi ý về phương pháp, cách tổ chức dạy học theo từng bài học trong SGK. Điều này giúp GV triển khai bài học linh hoạt, hiệu quả, phù

hợp với thực tiến lớp học. Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, song Tin học 7 - Sách giáo viên khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Các tác giả xin trân trọng đón nhận mọi ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Trân trọng cảm ơn quý thầy, cô!